O firmě Inženýrská činnost Projektová činnost Vybrané projekty Kontakt

Aktualizace : 30.11.2006

Divadlo Na Fidlovačce 

Projekt rekonstrukce původní dřevěné části divadla z r.1921 a dostavby z r.1959 podle návrhu arch. M. Meleny. Nové řešení hlediště zachovává původní dřevěné prvky (střešní vazníky a obnovené sloupy) a doplňuje je v nové dřevěné postranní balkony. Nově byly řešeny instalace, zejména vzduchotechnika, doplněna byla i divadelní technologie v prostoru jeviště a v technickém zázemí.

Společnost Onegast s.r.o., založená v roce 1992 a do obchodního rejstříku zapsaná dne 29.1.1993, přenesla v rámci svých podnikatelských oprávnění těžiště své činnosti do projektové a inženýrské činnosti v investiční výstavbě a to zejména pod vlivem skutečnosti, že společníky jsou bývalí hlavní a vedoucí projektanti Projektového ústavu hl.m.Prahy a Pražského projektového ústavu. Vedoucí projektanti jsou autorizovanými inženýry ČKAIT v příslušných oborech.

Činnost společnosti zahrnuje širokou oblast projektové přípravy od urbanistických studií a územně plánovací dokumentace po dokumentaci pro územní řízení, stavební povolení a realizační projekty.

Společnost spolupracuje s významnými architektonickými ateliéry, pro něž zajišťuje zejména práce v oborech technické infrastruktury, dopravy a stavební část projektů. Počítačové vybavení firmy umožňuje digitální zpracování grafické části dokumentace ve formátech DWG, DGN.

Inženýrská činnost představuje obstarání územních rozhodnutí a stavebních povolení pro vlastní nebo cizí projekty staveb. Společnost je tak schopna zajistit přípravu  stavby od zabezpečení vstupních podkladů s geodetickými pracemi, projektovou dokumentaci všech stupňů včetně veřejněprávního projednání a obstarání územních rozhodnutí a stavebních povolení, případně kolaudace stavebních objektů a zprostředkování dodávky stavby, zajištění autorského dozoru nebo technického dozoru investora.